OEKO-TEX®

Productidentificatie met het merkteken „Vertrouwen in textiel“ en de daarmee samenhangende bewezen veiligheid van textielproducten vormen een bijkomend verkoopargument. Onderzoek heeft aangetoond dat dit belangrijker is voor de consument dan de prijs, de functionaliteit of het merk. Een wijdverbreid gebruik en de bewustwording van de klant rond de OEKO-TEX standaard dragen ertoe bij dat het OEKO-TEX label nu een gelijkaardige status heeft gekregen als een merknaam en werkelijk wordt gevraagd door klanten. Zonder zichtbare labels zijn die nl. Niet in staat om de humaan-ecologische kwaliteit van het textiel te beoordelen.

NOMITE®

Het NOMITE®-merkteken signaleert u dat het om een product gaat dat geschikt is voor mensen die allergisch zijn aan huisstofmijt. Want beddengoed dat met dons en veren gevuld is en voor de mensen uitstekende warmte en temperatuur regelende eigenschappen heeft (snelle warmteopbouw tijdens het slapen, snelle afbouw van vocht tijdens het verluchten), is voor de mijt een gunstige omgeving. Extra bescherming biedt het veren- en donsdichte weefsel, dat het innestelen van de mijt voorkomt. Dus ook als u aan astma lijdt of allergisch bent aan huisstof, hoeft u niet af te stappen van het natuurlijke slaapcomfort, dat dons en veren u bieden. Dit werd aangetoond door wetenschappelijk onderzoek.

Gegevensbeschermingsverklaring

Versie: 18-5-2018

Aanhef

Hierbij informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zoals naam, adres, e-mailadres en gebruikersgedrag.

Verantwoordelijke/FGB

Verwerkingsverantwoordelijke Functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke

Brinkhaus GmbH
Vennweg 22
46395 Bocholt

Telefoon: +49 (0) 2871 / 21970-0
Fax: +49 (0) 2871 / 21970-29
E-Mail: info@brinkhaus.de

Bedrijfsleider:
Thomas Bußkamp, Dr. Brigitte Nimnate, Frank Gänser

Gegevensbescherming

intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
datenschutz@brinkhaus.de

 

De hosting en onderhoud van de website wordt door Logata Digital Solutions GmbH, www.logata.com uitgevoerd.

Verzameling van algemene gegevens bij opvragen van onze website

Bij puur informatief gebruik van de website verzamelen wij alleen persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang overeenkomstig art. 6, lid 1, letter f, AVG)

Gegevens Verwerkingsdoel Opslagduur
Gebruikt besturingssysteem Analyse van apparaten om geoptimaliseerde weergave van de website te verzekeren De gegevens worden verwijderd wanneer de respectieve sessie wordt beëindigd.
Informatie over het soort browser en de gebruikte versie Analyse van de gebruikte browser om onze website hiervoor te optimaliseren
Internetprovider van de gebruiker Analyse van de internetprovider
IP-adres Weergave van de website op het desbetreffende apparaat
Datum en tijdstip van de oproep Verzekeren van het correct functioneren van de website.
Eventueel fabrikant en type smartphone, tablet of ander eindapparaat Analyse van de apparaatfabrikant en het soort mobiele eindapparaat voor statistische doeleinden
Logbestanden Verzekeren van het correct functioneren van de website

 

Het verzamelen van gegevens voor het beschikbaar maken van de website en de opslag van gegevens in logbestanden zijn voor het functioneren van de website zonder meer noodzakelijk. Als gevolg hiervan heeft de gebruiker geen bezwaarmogelijkheid.

Cookies – Algemene informatie

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Indien een gebruiker een website opvraagt, kan een cookie in het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die unieke identificatie van de browser bij het opnieuw opvragen van de website mogelijk maakt.

Cookies – Onderscheid tussen soorten cookies

a) Technisch noodzakelijke cookies

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijk te maken. Bepaalde elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na wisseling van de pagina kan worden geïdentificeerd.

Cookienaam Verwerkingsdoel Rechtsgrond van de verwerking Opslagduur

checkoutmarker

Weergave en opslag van de artikelen die aan het winkelmandje worden toegevoegd

Uitvoering van overeenkomst of gerechtvaardigd belang

24 uur

PHPSEESID

Sessie voor WordPress

Over de website surfen

Einde browsersessie

qtrans_front_language

Weergave van geselecteerde taal

Taalkeuze

12 maanden

 

b) Cookies voor meting van bezoekersaantallen

Cookies voor de meting van bezoekersaantallen verzamelen informatie over de gebruikswijze van onze website, zoals het oproepen van de website of foutmeldingen Deze cookies slaan geen informatie op waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. De verzamelde informatie wordt uitsluitend geaggregeerd en daardoor anoniem geanalyseerd.

(1) Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics. Google evalueert het gebruik van de website om voor ons rapporten over de website activiteiten samen te stellen.

Naam aanbieder Soort dienstverlening Doorgifte gegevens aan derde land Derde land Garanties overeenkomstig art. 44 ev. AVG
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Verwerker in opdracht JA Verenigde Staten van Amerika Privacyschild

 

Gegevenscategorie in kwestie VerwerkingsdoeL Rechtsgrond van de verwerking Opslagduur Bezwaar
IP-adres (wordt geanonimiseerd opgeslagen) Aanmaken en wijzigen van cookie-informatie Gerechtvaardigd belange 14 maanden In zoverre u met de verwerking voor het genoemde doel niet instemt, kunt u hierna met een klik bezwaar maken hier bezwaar maken met een muisklik
Op apparaat betrekking hebbende gegevens, zoals type apparaat, model besturingssysteem, soort browser en versie Optimalisatie van de website en aanpassing van de inhoud alsmede geaggregeerde gebruiksanalyse Gerechtvaardigd belang 14 maanden
Op gebruik betrekking hebbende informatie, zoals gebruikstijdstip, duur en locatie Optimalisatie van de website en aanpassing van de inhoud alsmede geaggregeerde gebruiksanalyse Gerechtvaardigd belang 14 maanden

 

Doorgifte van gegevens

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de genoemde doelen vindt niet plaats.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door, wanneer:

  • u uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven,
  • de doorgifte voor het instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen noodzakelijk is en geen grond voor de aanname bestaat, dat u een zwaarder wegende te beschermen belang hebt bij het niet doorgeven van uw gegevens,
  • in het geval dat voor de doorgifte een wettelijke verplichting bestaat, en
  • deze juridisch toelaatbaar is en voor de afwikkeling van overeenkomsten met u noodzakelijk is.

Bij een gegevensdoorgifte buiten de Europese Unie is in principe het hoge Europese gegevensbeschermingsniveau niet aanwezig. Bij een doorgifte kan het zijn dat momenteel geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat in de zin van art. 45, leden 1 en 3, AVG. Dit betekent dat de Europese Commissie tot dan toe niet positief vastgesteld heeft dat het landspecifieke beschermingsniveau overeenkomt met het gegevensbeschermingsniveau van de Europese Unie op grond van de AVG. Daarom hebben wij de bovengenoemde gepaste garanties opgesteld.

Mogelijke risico’s die zich in samenhang met de gegevensdoorgifte mogelijkerwijs niet volledig laten uitsluiten, zijn met name:

  • Uw persoonsgegevens kunnen mogelijk buiten het eigenlijke doel om worden verwerkt.
  • Bovendien bestaat de mogelijkheid dat u uw gegevensbeschermingsrechten, zoals uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering of gegevensoverdraagbaarheid, niet nadien geldend kunt maken en kunt uitoefenen.
  • Er bestaat mogelijk ook een hogere waarschijnlijkheid dat het resulteert in een onjuiste gegevensverwerking en de bescherming van de persoonsgegevens kwantitatief en kwalitatief niet volledig overeenkomt met de eisen van de AVG.

Kennisgeving rechten betrokkene

Iedere betrokkene heeft het recht op inzage volgens art. 15 AVG, het recht op rectificatie volgens art. 16 AVG, het recht op verwijdering volgens art. 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG, het recht op bezwaar volgens art. 21 AVG en het recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 AVG. Bij het inzagerecht en het verwijderingsrecht gelden de beperkingen volgens art. 34 en 35 BSDG (Duitse Bondsgegevensbeschermingswet).

Kennisgeving mogelijkheid klacht

U heeft daarnaast het recht om zich bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een klacht in te dienen.

Kennisgeving herroeping van toestemming

Gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u op elk moment tegenover ons herroepen. Dit geldt ook voor het herroepen van toestemmingen die voor het van kracht worden van de algemene gegevensbeschermingsverordening, dus voor 25 mei 2018, aan ons zijn gegeven. Let erop dat de herroeping alleen op toekomstige verwerking effect heeft. Verwerkingen die voor de herroeping zijn uitgevoerd, blijven onaangetast.

Recht in geval van gegevensverwerking voor uitvoering van directe marketing

U heeft overeenkomstig art. 21, lid 2, AVG, het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens. In geval van uw bezwaar tegen de verwerking voor directe marketing zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerken. Let erop dat het bezwaar alleen op toekomstige verwerking effect heeft. Verwerkingen die voor het bezwaar zijn uitgevoerd, blijven onaangetast.

Informatie over bezwaarrecht bij belangenafweging

In zoverre wij de verwerking van uw persoonsgegevens op een belangenafweging baseren, kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u om de gronden te geven op basis waarvan wij uw persoonsgegevens niet moeten verwerken zoals door ons beschreven. In geval van uw onderbouwde bezwaar beoordelen wij de situatie en zullen de gegevensverwerking stoppen of aanpassen of toelichten wat onze dwingende te beschermen gronden zijn.

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links naar websites van andere aanbieders bevatten. Wij wijzen u erop dat deze gegevensbeschermingsverklaring uitsluitend voor de website van Brinkhaus GmbH geldt. Wij hebben geen invloed hierop en wij controleren niet of andere aanbieders de geldende gegevensbeschermingsbepalingen volgen.

Wijziging van de gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring op enig moment met inachtneming van de geldende gegevensbeschermingsregels te wijzigen of aan te passen.

Vimeo

Op onze website zijn plug-ins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS, geïntegreerd. Iedere keer dat een pagina met een of meerdere videoclips van Vimeo wordt geopend, wordt een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en een server van Vimeo in de VS. Daar wordt informatie over uw bezoek en uw IP-adres opgeslagen. Door interactie met de plug-ins van Vimeo (bijv. door op de startknop te drukken) wordt deze informatie eventueel aan Vimeo doorgegeven en daar opgeslagen. De gegevensbeschermingsverklaring voor Vimeo met meer informatie over het verzamelen en gebruik van uw gegevens door Vimeo vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Vimeo.

Wanneer u een gebruikersaccount van Vimeo hebt en niet wilt dat Vimeo via deze website gegevens over u verzamelt en aan uw bij Vimeo opgeslagen gebruikersgegevens koppelt, moet u zich voor uw bezoek aan deze website bij Vimeo afmelden.

Daarnaast gebruikt Vimeo een iFrame, waarin de video wordt opgeroepen, de Google Analyticstracker. Dit is een eigen trackingsysteem van Vimeo waarwijgeen invloed op hebben. U kunt het volgen door Google Analytics voorkomen door gebruik te maken van het deactiveringshulpmidde, dat Google voor bepaalde browsers aanbiedt. U kunt daarnaast het verzamelen van de door Google Analytics aangemaakte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, als u via de volgende link beschikbare browserplug-in downloadt en installeert:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Daune: Einleitung

… umhüllen Sie kuschelig weich. Denn nur die besten Daunen werden für unsere Produkte auserwählt. Sie sind ganz besonders anschmiegsam und wirken so gut wie kaum ein anderes Material wärmeisolierend und temperaturregulierend. Genau das Richtige für hohe Ansprüche – und für Sie! Ein perfekter Sitz ist dank der passgenauen Ecke garantiert.